Smartengeld: wanneer heb je er recht op?


Je hoort wel eens dat iemand een aanrijding heeft gehad (bijvoorbeeld geschept is door een auto), en na afloop hiervan smartengeld ontvangt. Dit wordt vaak omschreven als geld wat je krijgt om de emotionele schade en de heftigheid van de gebeurtenis te compenseren, hoewel geen enkel bedrag dit natuurlijk goed zou kunnen maken. In dit artikel bespreken wij wanneer je recht hebt op smartengeld en wat het precies inhoudt.

Wat is smartengeld precies?

“Smartengeld is een tegemoetkoming in geld voor de geleden immateriële schade die iemand heeft ondervonden. In het Nederlands recht kan smartengeld op grond van artikel 6:106 BW uitsluitend worden gevorderd: als gevolg van lichamelijk of geestelijk letsel,” aldus Wikipedia.

Letselschade is de zowel geestelijke als fysieke schade die je als mens op kunt lopen wanneer je bij een ongeval betrokken bent

Letselschade

Je hebt recht op smartengeld wanneer je door het toedoen van een ander persoon letselschade oploopt. Letselschade is de zowel geestelijke als fysieke schade die je als mens op kunt lopen wanneer je bij een ongeval betrokken bent. Hier wordt ook gesproken over zowel materiële als immateriële schade. Het letsel wat je bij dit ongeval opgelopen hebt, kan gecompenseerd worden door een immateriële schadevergoeding in de vorm van smartengeld.

Wanneer heb je er recht op?

Eigenlijk is smartengeld een vergoeding voor letsel wat eigenlijk niet in geld uit te drukken valt – dat maakt het vaak ook moeilijker te claimen. Je kunt er altijd nog voor kiezen om je smartengeld door een extern persoon te laten claimen. Getrainde smartengeld claimers durven vaak een stuk  meer voor jouw schade op te komen dan je zelf misschien zou doen.

Waar moet je aan voldoen?

Er zijn twee belangrijke factoren waaraan voldaan moet worden om smartengeld te kunnen claimen. Er moet én een ander persoon aansprakelijk zijn voor jouw fysieke of geestelijke letsel, én het is aan jou om te bewijzen dat jouw letsel is ontstaan door het ongeval, en dit niet vooral al bestond. Het is belangrijk dat je dit kunt bewijzen, bijvoorbeeld door verklaringen van getuigen die zeggen dat jij nog kerngezond was voor het ongeval plaatsvond.