Veiligheidsschoenen is een must


In de bouw gebeuren de meeste bedrijfsongevallen. Veel ongevallen in de bouw worden veroorzaakt door vallen, struikelen, intrappen in scherpe voorwerpen en vallende voorwerpen zoals gereedschap of bouwmaterialen. Het is daarom van belang dat er een goede risico- inventarisatie en evaluatie is verricht over deze risico’s.

Verantwoordelijkheid voor veiligheid
De RI&E is overigens niet vrijblijvend. Verantwoordelijke bedrijven zijn verantwoordelijk voor de gezondheid en welzijn van de werknemers en andere uitvoerders. De Arbowet verplicht bouwbedrijven een schriftelijk plan van aanpak voor alle ingeschatte risico’s en het daadwerkelijk verstrekken van veiligheidsmiddelen en het treffen van maatregelen om de veiligheid te waarborgen.

Letsel aan handen en voeten
De meest gemelde letsels in de bouw zijn aandoeningen aan het gehoor en aandoeningen aan het houding- en bewegingsapparaat. Deze letsels zijn goed voor ruim negentig procent van de letselmeldingen. Handen, voeten en rug zijn de meest voorkomende klachten.

Verschillende beschermingsmiddelen
Om veilig te kunnen werken hebben werknemers persoonlijke bescherming nodig. Beschermingsmiddelen die gericht zijn op vitale onderdelen als hoofd, ogen, oren, handen en voeten kunnen het risico op blijvend letsel aanzienlijk verminderen. Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn onderverdeeld in drie categorieën; bescherming bij lage, middelhoge en hoge risico’s. Veiligheidsschoenen vallen onder de tweede categorie zoals ook een veiligheidsbril en een veiligheidshelm.

Welke schoenen geven veiligheid?
Veiligheidsschoenen dienen te voldoen aan gestelde kwaliteitseisen.  Belangrijk is dat de schoenen voorzien zijn van een CE-markering en een gebruiksaanwijzing. De fabrikant moet aangeven welke veiligheid de betreffende werkschoen biedt. Ook bij veiligheidsschoenen zijn er specifieke categorieën benoemd voor welke risico’s bescherming wordt geboden. In totaal zijn er voor werkschoenen vier categorieën en voor laarzen twee categorieën. Het is de verantwoordelijkheid van de bouw om het juiste persoonlijke beschermingsmiddel te verstrekken die het meest optimaal is voor bescherming.

De termen werkschoen en veiligheidsschoen worden dikwijls in één adem genoemd, maar er zijn significante verschillen. Een veiligheidsschoen is een werkschoen, maar een werkschoen is niet per definitie een veiligheidsschoen. Veiligheidsschoenen zijn ingedeeld in de tweede categorie waarbij een middel hoog risico op letsel speelt. Werkschoenen zijn in de eerste categorie ingedeeld namelijk categorie laag risico.