Vijf belangrijke contracten en overeenkomsten


Contracten en overeenkomsten kennen we in vele soorten. Alleen al op het gebied van contracten met medewerkers is er een veelvoud aan contracten. Ook kennen we verschillende contracten en overeenkomsten met leveranciers en klanten. Ieder contract of overeenkomst heeft zijn eigen specifieke eigenschappen. Omdat ieder bedrijf een veelvoud aan contracten en overeenkomsten heeft, is het belangrijk dat dit goed wordt bijgehouden. Een goed contractmanagement geeft duidelijkheid en overzicht. In dit artikel gaan we in op vijf belangrijke contracten en overeenkomsten.

Nulurencontract

Een oproepcontract nul uren biedt voor een werkgever de nodige voordelen. Het geeft de onderneming flexibiliteit, omdat hij geen verplichting heeft omtrent het aantal uren dat een werknemer wordt aangeboden. In een oproepcontract nul uren moet een aantal belangrijke zaken worden opgenomen. Denk hierbij aan zaken als loon, proeftijd of geheimhoudingsplicht. Maar ook bepalingen als vakantiedagen en verzuimregeling zijn essentiële onderdelen van een oproepcontract nul uren.

Arbeidsovereenkomsten bepaalde tijd

De naam zegt het al. Bij deze overeenkomst is er sprake van een vooraf afgesproken tijdsduur. Deze duur moet dan ook opgenomen zijn in de overeenkomst. Ook afspraken over de functie, arbeidsvoorwaarden en geheimhouding worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Freelance overeenkomst

Het is goed om te weten dat een freelancer bij een overeenkomst niet in dienst treedt van een onderneming, een freelancer is namelijk een zelfstandige. Wanneer een bedrijf dit niet goed vastlegt, loop het de kans om loonheffingen te moeten betalen aan de Belastingdienst. Let er wel op dat de freelancer in de praktijk ook echt zelfstandig is, anders krijgt je als ondernemer alsnog te maken met regelingen omtrent vast personeel.

Geheimhoudingsovereenkomst

In een geheimhoudingsovereenkomst wordt vastgelegd dat bepaalde informatie vertrouwelijk is. Dit kan gaan over bijvoorbeeld een bedrijfsovername, creatieve ideeën of andere gevoelige informatie over het bedrijf. Een dergelijke overeenkomst zorgt ervoor dat partijen zorgeloos met elkaar in gesprek gaan, zonder angst te hebben dat bepaalde informatie op straat belandt. Aan een geheimhoudingsovereenkomst kan een bepaalde periode verbonden zijn, maar dit is niet altijd het geval.

Samenwerkingsovereenkomst

Een samenwerkingsovereenkomst wordt opgesteld wanneer meerdere partijen de krachten bundelen om daarmee een gemeenschappelijk doel te bereiken. In een dergelijke overeenkomst worden afspraken vastgelegd op het gebied van taakverdeling, winstverdeling en andere verplichtingen die de partijen aan elkaar stellen.

De bovengenoemde contracten en overeenkomsten zijn maar een klein deel van de contracten en overeenkomsten waar een ondernemer mee te maken krijgt. Wanneer deze niet goed worden bijgehouden ziet een bedrijf door de bomen het bos niet meer. Contracten worden te laat opgezegd of juist niet verlengd, waardoor het bedrijf omzet kan mislopen. Om hier goed overzicht in te houden, is het verstandig om goede contract management platform te gebruiken. Met dergelijke hulpmiddelen krijg je tijdig melding over aflopende contracten, zodat je deze kunt verlengen of juist opzeggen wanneer jij het wil.